Trondheim skal utarbeide en «klimaby-kontrakt» i samarbeid med sine innbyggere. Hovedpunktene er ren mobilitet, energieffektivitet og grønn byplanlegging.