foto
Frosta: Kommunen har satt krisestab. De vurderer situasjonen videre. NAV-kontoret er stengt. Kommunehuset tar ikke i mot besøk. Foto: Mariann Dybdahl

Til regjeringen og forvaltere av offentlige av bygninger