Jonathan Barstad (23), førstekokk, Eskil Hildonen (24) soussjef og Roar Hildonen, restaurantør ved To rom og kjøkken forbereder takeaway for trøndere. Foto: Espen Bakken

Et sjokk som dette er starten på en lang innovasjonsreise