foto
Posten Kunstmuseum og Nye Hjorten Teater utgjor byens nye kulturkvartal som skal stå ferdig i 2023. Det bør skje uten offentlige støtte, mener debattanten. Foto: Posten Kunstmuseum

Colonialmajorens teater