foto
Aksjonen på rådhustrappa i Trondheim mot at Boa-sektoren og tilbudet til utviklingshemmede er underfinansiert og underbemannet. Blant de som holdt apell, var Håvard Ravn Ottesen. Nå kritiserer han arbeidsforholdene ved Boa. Foto: Glen Musk

Brukerne av Boa er den tapende part