foto
Ingrid Marie Sylte Isachsen Foto: Morten Antonsen

Ellen har vært en av dem som har stått opp for unge kvinner