foto
Mange studenter har brukt mye tid hjemme de siste månedene. Her er Jenny, som studerer ved NTNU, men som har hjemmeundervisning i Sarpsborg. Nå vil enkelte også sende elevene i grunnskolen hjem. Foto: Berit Roald, NTB

Situasjonen er ikke så alvorlig at ungene bør sendes hjem