foto
Vil det være behov for en 100 år gammel jernbane med en ny firefelts motorvei ved siden av - og hva skal den i så fall bidra med? spør debattantene. Bildet viser Bane Nord som bytter sviller på togstrekningen Trondheim-Melhus. Foto: Terje Svaan

Hvilken rolle skal jernbanen ha i Trøndelag?