Kåre Willoch var en ruvende politiker i etterkrigstidens Norge. Han fortsatte å prege norsk politisk debatt lenge etter at han gikk av som statsminister.