I debatten om ytringsfrihet og verdier må vi ikke glemme Julian Assange. I denne saken har Norge noe å lære av Australias statsminister.