De store trafikkerte hovedvegene våre ligger så å si ubrukte halve døgnet. Mens det kan være «kø, kork og kaos» i rushtidene, og i noen andre perioder – for eksempel når hyttefolket skal samtidig hjem til byene søndag ettermiddag, så er det langt mellom bilene om kvelden og nattestid.

En lang rekke tofeltsveier er foreslått utbygget til firefelts motorveier, fordi folk og næringslivets transporter står og stamper i kø i rushtidene. Godslogistikken blir ved daglige køer både uforutsigbar og kostnadsdrivende.

Statens enorme utgifter og naturinngrepene ved å bygge firefelts motorveier er krevende. I mange tilfeller kontroversielle. Disse veiinvesteringene fører til at mye av veibevilgningene «brukes opp» på motorveier, slik at man ikke får midler til å rassikre og oppgradere en lang rekke mindre trafikkerte, men likevel viktige veier, utover i landet.

Forslag:

  • Oppmuntre næringslivets transporter ved økonomiske incitamenter til å bruke hovedvegene om kvelden og om nettene. I første omgang innfør gratis bompassering mellom klokken 19 og 07. Andre økonomiske fordeler bør også vurderes.

  • Innføre gratis bompassering for alle kjøretøy, som en prøveordning, mellom klokken 19 og 07. Effekten av dette evalueres før eventuelle mer inngripende trafikkstyring innføres, for eksempel å prioritere næringstransport, og annen nyttetrafikk fremfor vanlige bilister i rushtidene.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!