foto
Debattanten reagerer på at Ingrid Eftedal ikke får fortsette å forske på nordsjødykkerne. Foto: Kim Nygård

Oppsigelsen av Eftedal er et spark mot Nordsjødykkerne