Kari Løvendahl Mogstad er fastlegen til Taibeh Abbasi. Hun mener utvisningsvedtaket fra Une er umenneskelig og ikke verdig vårt samfunn. Foto: Morten Antonsen

Asylpolitikkens grelle og sanne ansikt, sett fra legekontoret