foto
Det burde være en selvfølge at kvinner og menn som har lik lønn og like lang fartstid i arbeidslivet får lik pensjon, men dette er ikke tilfellet i dag, skriver Mikael Gullikstad. Foto: Håvard Haugseth Jensen (arkiv)

Streik i teatrene?