Jeg vil gjerne fortsatt kunne svippe meg elegant gjennom byen på vei til neste møte. Vi må unngå at elsparkesykler forbys.