foto
Foto: Karl Gundersen

Beskjedne kvinner er et samfunnsproblem