En ny forskningsrapport viser at det er oppsiktsvekkende mye vold mot eldre i norske sykehjem. De høye tallene kan tyde på at trange budsjetter går ut over sykehjemsbeboerne.