foto
Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) vil ha store utfordringer med å håndtere en rekke uønskede hendelser med høy risiko, og verken er eller skal dimensjoneres for dette, skriver Sp-politiker i bystyret. Foto: Morten Antonsen

Beredskap i Trondheim: Må vi bare leve med risikoen?