Vi som lever nå, kan bli de første menneskene som ikke tar hensyn til dem som kommer etter oss. Er ikke det nokså spesielt?