«Vi opplever å møte en barnehageeier som bagatelliserer vår bekymring for barna» skriver Trondheim kommune. Foto: Rune Petter Ness

Tilsyn til barnas beste