foto
Illustrasjon: Karl Gundersen

Trond Giske splitter både parti, folk og land