Hvis du er ansatt i en kommune, kan du si nesten hva du vil om din egen arbeidsplass.