Nye tall fra Nav viser at kvalifiseringsprogrammet (KVP) får flere ut av sosialhjelp og arbeidsledighet og inn i vanlig arbeid.