I Trondheim kommune er sykefraværet mye høyere enn i de fleste private virksomheter.