Hvorfor sender såpass mange unge «lettkledde» og utfordrende bilder av seg selv?

«Snapp» refererer til bilder og videoer som deles på Snapchat, appen som ble lansert i 2011 og i dag har ca. 1,8 millioner brukere i Norge.

Populariteten understøttes av en undersøkelse jeg nylig gjennomførte blant 1635 brukere av sosiale medier*. Hele 92 prosent av disse brukte Snapchat, mens henholdsvis 78 prosent og 72 prosent var på Instagram og Facebook.

Mens bilder på de to sistnevnte mediene ofte er retusjert med fargepaletter og billedprogrammer, fremstår Snapchat som uhøytidelig og fresh, en arena for humor og selvironi. Her deles blant annet korte beskjeder, selfier, grimaser, flørte-, landskaps- og sosiale bilder, i tillegg til naken- eller intime bilder.

Snapchat er aktuell fordi konsernet har justert brukervilkårene. Tidligere kunne en sette et tidsintervall fra ett til ti sekunder for hvor lenge utvalgte venner kunne se «snappere» før de forsvant. Et unntak var bilder/videoer til «My story», som var synlig for alle venner i 24 timer.

LES OGSÅ (PLUSS): Når foreldreansvar blir sosial kontroll

Policyen ble endret til at alle «snapper» kan lagres og brukes av Snapchat. Dette møtte stor motstand, og er nå presisert til å gjelde «snapper» i «My Story». Disse kan benyttes kommersielt, også i reklame.

Da er det grunn til å fokusere spesielt på skjebnen til intime «snapper». Hvor utbredt er det at unge deler intime bilde av seg selv, og hvordan kan dette forklares?

Undersøkelsen min viser at publisering av intime bilder på Snapchat er et utbredt fenomen, også blant unge. Et oppsiktsvekkende resultat at 12 prosent av 13-14-åringene har sendt intime bilder, mens ca. 30 prosent har mottatt slike bilder. Også de mellom 15 og 17 år er aktive formidlere av intime bilder, Hele 25 prosent har sendt, mens 62 prosent har mottatt slike bilder.

Hvorfor sender såpass mange unge «lettkledde» og utfordrende bilder av seg selv?

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: «Jeg blir først flau over at jeg, som pappa, ikke visste hvilket press jenta mi blir utsatt for»

En forklaring kan være egenskaper ved Snapchat. Appen er enkel å betjene, og velegnet for impulsiv bruk, som til deling av intime øyeblikksbilder. Dette til forskjell fra Instagram og Facebook, der en ofte bruker tid på dandering og styling av bilder før de publiseres.

I disse mediene er bildene ofte tilgjengelig for alle på vennelista. På Snapchat er det primært utvalgte venner som får se bildene. Dette kan føre til at terskelen for å publisere intime bilder på Snapchat er lavere.

Dette understøttes av at 28 prosent har sendt intime bilder på Snapchat, mens bare to prosent av dem som er på henholdsvis Instagram og Facebook, deler slike bilder.

En annen forklaring kan være at intim-snapperne forutsetter at bildene slettes etter de tilmålte sekundene de er ifølge Snapchat-konsernet er synlige. Eller de forholder seg ikke aktivt til informasjonskampanjer om det kan tas screeenshot av «snapper», som deretter deles på nett.

LES OGSÅ (PLUSS): Elev slo alarm om nakenbilder

For det tredje kan deling av intime bilder inngå i en flørtestrategi. Eller det kan handle om selveksponering av kropp og utseende, inspirert av lettkledde rollemodeller i magasiner, videoer, filmer. I lys av dette kan deling av nakenbilder fremstå som et resultat av en posørtrend, hvor man blant annet fronter seg ved dele «selfies», som intime «snapper».

En fjerde forklaring er at deling av intime snapper kan fremstå som en norm.

I flere byer er det opprettet Snapchat-grupper der ungdom inviteres til å dele sine bilder. Å sende intimbilder til slike Snapchat-grupper kan gi tilhørighet til og oppfattes som et must for å få innpass til enkelte ungdomsmiljø. Videre er appen «in» som nettverksbygger. En kan vedlikeholde en sosial relasjon ved å korte beskjeder og kjappe bilder, følgelig også via intime bilder..

Deling av intime bilder kan også skyldes «grooming», dvs. utnyttelse av barn på nett. Voksne kan utgi seg for å være en jevnaldrende, og overtale barn og unge til å sende intime bilder eller film med seksualisert adferd.

«Overgrep rammer yngre barn – og i større omfang» skriver Adressa i en artikkel 16.4., og retter søkelyset mot at voksne tar kontakt med barn og unge på sosiale medier for å få dem til å sende seksualiserte bilder av seg selv. Dette kan gjelde barn helt ned til 8-årsalderen. De som følger opp, kan bli møtt med trusler og utpressing om å sende flere bilder for å unngå at foreldrene blir informert, eller at bildene blir publisert på nett.

Den utbredte praksisen med å dele intime «snapper» synliggjør at unge må bevisstgjøres om negative sider ved denne aktiviteten. Dette også fordi intime bilder kan spres på internett uten at de har tillatt det. I studien min svarer eksempelvis 20 prosent av de på 12 år og yngre og 30 prosent av 13-15-åringene «ja» på utsagnet

«Andre har lagt ut informasjon/bilder av meg som jeg ikke ønsker skal være på Facebook».

Hva skjer når intime bilder og videoer av unge «går viralt» og blir allemannseie? Artikkelen «Intim video spredt på nett» (tv2.no) viser at de unge lett blir identifisert. Dette kan ha svært negative følger for dem dette gjelder, som at de blir mobbet og trakassert, isolerer seg og i verste fall: tar livet av seg.

Studien min viser at 87 prosent av 353 barn på 12 år og yngre, bruker Snapchat, som har aldersgrensen 13 år. I denne og tilsvarende studier er det ikke tillatt å stille denne gruppen sensitive spørsmål. Her: om de har sendt/mottatt intime bilder. Ut fra medieoppslag er det rimelig å anta at også denne gruppen deler slike bilder, med de implikasjoner dette kan ha.

Det er dermed viktig at foreldre følger med på og snakker med barna om hva de bruker de ulike appene til. I tillegg er det også viktig å få kunnskap om de sensitive sidene ved barns bruk av Snapchat og andre sosiale medier.

*Spørreundersøkelse Forskningsdagene 2015.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Berit Skog Foto: privat