foto
Øysand Stål i Buvika er en av de trønderske bedriftene som har problemer med å skaffe nok fagfolk. Nå trengs det tiltak som virker slik at flere velger en utdanning som gir fagbrev, skriver Adresseavisen på lederplass. Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

Norge trenger flere med fagbrev