foto
OSLO 20161020 Elever på videregående skole. Tenåringer. Lærer og elev i klasserom. Undervisning i religion. Skolebok - I samme verden. Ung gutt med PC. Foto: Thomas Brun / NTB NB! MODELLKLARERT Foto: Thomas Brun

Lista må ikke legges for lavt i videregående skole