Innsatsen for at unge skal ta lang utdanning har vært en stor suksess, men er nå i ferd med å bli et problem.