Åpent brev til fylkespolitikere og AtB fra bussjåførene som prøvekjørte superbussene.