Arrogansen mot alt som ligger utenfor egen navle, synes grenseløs.