foto
Det er ikke lett å få øye på russen i 17. maitoget når byen vrimler av mennesker. Foto: Trine Refsnes

Er det sånn det skal være 17. mai?