Bygg videre på det potensialet som allerede er opparbeidet og synliggjort i disse ikoniske bygningene! . Foto: Adresseavisen

Nytt bygg for museum for kunst og design