foto
Hvorfor vil regjeringen at husholdningene i Norge skal subsidiere strømmen til offshoreinstallasjoner? Spør innleggsforfatteren. Foto: Privat

«Blå strøm» - et steg i retningen for nullutslipp