foto
3. mars har fylkesutvalget møte, og Fornybarklyngen presenterer sin sluttrapporten for prosjektet «Veikart Hydrogen», som gir anbefaling til fylket om hydrogensatsing i regionen. I denne kronikken skriver lederen om fergeopprøret. Bildet er fra da de nye elferjene ble åpnet. Foto: Terje Svaan

Hvis ingen tar grep, kan ferjeopprøret bli til motstand mot det grønne skiftet