foto
IBM med flere lanserer ny teknologi for matsporing under Sjømatdagene på Hell. Fra venstre: administrerende direktør Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett, leder for teknologi og strategi i Atea, Trond Henriksen, viseadministrerende direktør Bob Wolpert i Golden State Foods, leder Food Trust hos i IBM Europa, Espen Braathe, og fungerende kjøkkensjef Andrei Pop ved Scandic Hell. Foto: Morten Antonsen

Skeptisk til hva du spiser? Her er svaret