foto
Nav Trøndelag har i dag 767 AFT-plasser, mot 780 ved inngangen til 2020. Det stemmer derfor ikke at Nav nedpriroiterer de som trenger det mest, skriver Nav-direktøren i dette innlegget. Foto: Espen Bakken

Nav Trøndelag prioriteter tiltak til dem som trenger det mest