foto
På busser, trikker, restauranter og butikker er det satt opp sperrebånd for fysisk å få trønderne til å holde avstand. Foto: Håvard Jensen

Vi må få en koronafri skoleskyss