Trondheim er ikke godt nok rustet til å takle mer styrtregn i tida som kommer.

Onsdagens styrtregn i Trondheim var spektakulært når det pågikk, og klarte til å med å stoppe en konsert med Åge Aleksandersen for ei stund. Ekstremvær av denne typen gjør seg best på tv. I virkeligheten er det en kraftig påminnelse om at klimaendringer koster og at vi må være forberedt på at det har en høy prise å ruste oss bedre mot konsekvensene av dem.

Styrtregnet i Trondheim denne uka ga ytterligere bevis på at det trengs mer og bedre tiltak mot flom, vannskader og ras framover, både i by og land. Kumlokk danset og flere steder i byen fikk folk vann og kloakk i kjellere. Nova kinosenter måtte stenge torsdag på grunn av oversvømmelse. Fagfolks vurdering av ekstremregnet som en type som før ble kalt en «50-årshendelse», men som vi må regne med langt oftere framover, gir god grunn til bekymring.

I løpet av august skal kommuneplanen «Vann i Trondheim 2022-2033» behandles av bystyret i Trondheim. Den viser på flere måter det dramatiske tidsskiftet vi er inne i, og som ukas ekstremregn representerer. Håndtering av avløp og overvann har blitt en viktigere del av byens vannplan enn tidligere. Det representer også en stor kostnadsmessig utfordring. Sammenlignet med perioden 1971–2000 er det allerede registrert en økning i såkalt dimensjonerende nedbør på 20–40 prosent fra 2000–2020. Det innebærer at «Dagens avløpsledninger har ikke kapasitet til å håndtere framtidens nedbørsmengder», som det står i planen.

I fjor kom praktboka «Byens vann – Trondheims vann og avløpshistorie» av Merete Røskaft og Per Østby. Den skildrer byens historie gjennom utviklingen i vann og avløp fra 1700-tallet og fram til i dag. Det er en historie som hovedsakelig handler om å få rent vann og nok vann til byens innbyggere. For mye vann har i liten grad vært et problem. Slik er det ikke lenger. Framover blir det økende problem at store deler av byen fortsatt har ett og samme rør for regnvann, kloakk og avløp. Utskifting av gamle rør er kostbart og tidkrevende. Det trengs en plan både på kort og lang sikt for å begrense skadene av styrtregnet som vi dessverre må regne med mer av framover.