foto
Saksbehandlerne i kommunen er svært kritiske til Basseløkka på Buran og bruker ord som massivt og brutalt. De anbefaler at politikerne sier nei. Foto: Fredensborg Bolig

Sjelden er en bygning blitt så slaktet