foto
Ørland SV og leder Øyvind Næss (til v. ) demonstrerte denne uka mot at amerikanske bombefly skal øver fra Ørlandet. Foto: Privat

Vi er redde for at Trøndelag skal bli en slagmark