Hvis verdens to milliarder diesel- og bensinbiler skal erstattes med elektriske biler, så blir det et stor etterspørsel etter metaller. Dette vil føre til en kraftig prisstigning, dyre biler, og dyr elektrisitet, skriver debattanten. Foto: Rune Petter Ness

Det grønne skiftet - har vi nok metaller?