foto
Trygve Slagsvold Vedum hentet seg kaffe før han tirsdag la fram Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2020. Der lover han blant annet at folk flest ikke skal tynges av avgifter om Sp får det som de vil. Foto: Vidar Ruud

Vedums avgiftskutt svir for Frp