foto
En brukerundersøkelse har mange svakheter, skriver Høyre-politikeren. Bildet er fra Dragvoll helse- og velferdssenter. Foto: Michael Schult Ulriksen

Frykt og fakta i omsorgssektoren