Høsten 2019 deltok rundt 150 ettåringer i Trondheims barnehager i et prosjekt om barnehagehverdagen. Basert på 300 logger fra foreldre og ansatte kan vi si noe om hvordan de ble møtt.