foto
Sonia Ahmadi Grunnlegger og leder for Norsk-Afghanske Kvinner for Endring Foto: Kim Nygård

Vi står i solidaritet med det afghanske folk. Vi vil være stemmen til de tause