Etableringen av det nye konsernet gjør det mulig å satse enda sterkere på fornybar energi.