Et fancy signalbygg på Nyhavna er ikke nødvendigvis det beste – verken for kunsten, byen eller publikum.