Eiendomsskatt er upopulært, særlig når den øker. Den var likevel ikke mer rettferdig før årets omlegging i Trondheim.