foto
Ved gården Okstad østre planlegger eiendomsutviklere 1200 boliger. Foto: Morten Antonsen

Ikkje bygg ned Okstad!