foto
Lederen i Fosterhjemsforeningen er bekymret dersom prioritering i kommuneøkonomien skal gå utover barn som trenger omsorg. Foto: Privat

Omsorgssvikt fra uvitende kommunepolitikere?